Wat is ontwikkelingshulp?

January 4th, 2013
Ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking (ook ontwikkelingshulp, technische bijstand, internationale hulp, buitenlandse hulp, de officiële ontwikkelingshulp (ODA), of buitenlandse hulp) is financiële steun die door de overheid en andere instanties om de economische, ecologische, sociale en politieke ontwikkeling te ondersteunen ontwikkelingslanden. Het onderscheidt zich van humanitaire hulp door zich te richten op het verlichten van de armoede op de lange termijn, in plaats van een korte termijn reactie. De term ontwikkelingssamenwerking, die wordt gebruikt, bijvoorbeeld door de World Health Organisation (WHO) wordt gebruikt om het idee dat een partnerschap moet bestaan ​​tussen donor en ontvanger, in plaats van de traditionele situatie waarin de relatie werd gedomineerd door de rijkdom drukken en gespecialiseerde kennis van een kant. De meeste ontwikkelingshulp komt uit de westerse geïndustrialiseerde landen, maar sommige armere landen ook een bijdrage leveren hulp. Steun kan bilateraal zijn: gegeven van het ene land rechtstreeks naar een andere, of het kan multilaterale: gegeven door het donorland aan een internationale organisatie, zoals de Wereldbank of de Verenigde Naties (UNDP, UNICEF, UNAIDS, enz.) die vervolgens verdeelt het onder de ontwikkelingslanden. Het aandeel is op dit moment ongeveer 70% bilateraal 30% multilateraal.

Definitie van de Derde Wereld

January 4th, 2013
De term Derde Wereld is ontstaan ​​tijdens de Koude Oorlog voor landen die nog niet in lijn met ofwel NAVO (die samen met zijn bondgenoten vertegenwoordigd de Eerste Wereldoorlog), of de Sovjet-Unie (die samen met zijn bondgenoten vertegenwoordigde de Tweede Wereldoorlog) te definiëren. Deze definitie voorzien in een manier van breed categoriseren de volken van de aarde in drie groepen op basis van sociale, politieke en economische tegenstellingen. Door veel van de Derde Wereld landen zijn extreem arm, werd het een stereotype zodanig dat mensen vaak niet-ontwikkelde landen verwijzen als “derde wereld landen”, vaak gebruikt in een pejoratieve manier. In de afgelopen decennia is de term ‘Derde Wereld’ door elkaar gebruikt met het Zuiden en de ontwikkelingslanden om de armere landen die hebben moeite om een gestage economische ontwikkeling te bereiken beschrijven. Derde Wereld-landen omvat het grootste deel van Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Echter een aantal uitzonderingen bestaan ​​op deze regel. Sommige Europese landen maakten deel uit van de niet-gebonden landen en een paar waren en zijn zeer welvarend, met inbegrip van Zwitserland en Oostenrijk. In de zogenaamde afhankelijkheid theorie van denkers als Raul Prebisch, Theotonio dos Santos, en Andre Gunder Frank, heeft de Derde Wereld ook verbonden met de wereldwijde economische divisie als “periferie” landen in de wereld-systeem dat wordt gedomineerd door de “core “landen. Als gevolg van de complexe geschiedenis van de evoluerende betekenissen en contexten, is er geen duidelijke of overeengekomen definitie van de Derde Wereld en de term is nu minder populair dan het was tijdens de jaren 1970 en 1980.

Een praktijkondersteuner voor de huisartsenzorg

May 30th, 2012

De functie omschrijving van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg zal er per huisartsenpraktijk verschillend uitzien. Echter enkele hoofdtaken zien we vaak terug in de functie omschrijving van een POH GGZ medewerker.  Zo is het van belang dat de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg ter ondersteuning is voor consultatie van de huisarts.  Ook zal de ondersteuner de vraag helder moeten krijgen bij de patiënt. Ook zal de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg de (GGZ) patiënten moeten begeleiden en zorgen voor een goede management van de case. Ook zal de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg de patiënten soms moeten doorverwijzen. En natuurlijk zal de praktijkondersteuner kortdurende hulp moeten verlenen aan de patiënten Ook de nazorg van chronische psychiatrische patiënten wordt door de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg gedaan.
Daarnaast zijn er tal van andere taken die een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg zal verrichte binnen de huisartsenpraktijk. Zaken die ter plekke aan de orde komen en ook zaken waar men extra aandacht aan wil besteden.
De uitgebreide en sterk sociale functie van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg is van groot belang voor een goede huisartsenpraktijk. Op deze manier kan een huisartsenpraktijk speciale zorg aan haar patiënten bieden. En daar heeft iedere patiënt recht op!  Een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg heeft dus een bijzondere functie binnen iedere praktijk.

Update: Mensen op payroll Rotterdam

May 21st, 2012

In de meeste landen zijn ze legaal, maar gereguleerd. Waarschijnlijk geïnspireerd door de afwijkende beslissingen in een Amerikaanse Hooggerechtshof geval de naam Adams v. Tanner, werd de Internationale Arbeidsorganisatie van de eerste aanbeveling die gericht zijn op kosten opladen agentschappen. De werkloosheid aanbeveling, 1919 (nr. 1), art. 1 opgeroepen voor elk lid aan, “maatregelen nemen om de vestiging van payroll rotterdam die vergoedingen in rekening brengen of die hun bedrijf uitoefenen voor de winst. Indien een dergelijke agentschappen al bestaan, het verder wordt aanbevolen dat zij worden toegestaan dat het alleen werkt onder de overheid licenties verbieden, en dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om deze agentschappen af te schaffen zo snel mogelijk. ” De werkloosheid Conventie, 1919, art. 2 in plaats vereist het alternatief van “een systeem van gratis openbaar payroll fee onder de controle van een centrale autoriteit. Comites, die vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, worden benoemd om te adviseren over zaken betreffende de uitoefening van deze agentschappen.” In 1933 werd de Fee-Opladen Employment Agencies Convention (No.34) formeel opgeroepen tot afschaffing. De uitzondering was als de agentschappen werden in licentie gegeven en een vergoeding schaal werd overeengekomen. In 1949 een nieuwe herziening van het verdrag (nr. 96) werd geproduceerd.

Payroll in Amsterdam

May 12th, 2012

Deze term van toepassing zijn op het zoeken naar werk-adviesbureaus die in rekening sollicitanten een vergoeding en die gespecialiseerd zijn in midden-tot-upper-level executives. In de Verenigde Staten staan sommige staten moet het zoeken naar werk-adviesbureaus een vergunning als payroll amsterdam. Sommige van derden recruiters werken aan hun eigen, terwijl anderen werken via een payroll bureau, als rechtstreekse contacten tussen de bedrijven en de sollicitanten ze te werven. Ze kunnen zich specialiseren in relaties met klanten alleen (verkoop of business development), in het vinden van kandidaten (werven of sourcing), of in beide gebieden. De meeste recruiters hebben de neiging om zich te specialiseren in een van beide vaste, full-time, met directe verhuur van posities, of in contract posities, maar af en toe in beide. In een executive search-opdracht, de werknemer-wint-client bedrijf – niet de persoon die wordt ingehuurd – betaalt de search bureau de vergoeding. Voor de meeste van de twintigste eeuw werden de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling beschouwd als quasi illegale entiteit in overeenstemming met het internationaal recht [denken we]. De Internationale Arbeidsorganisatie in plaats gepleit voor de oprichting van de openbare payroll clienten. Om het misbruik van prive-instanties te voorkomen, werden ze ofwel volledig worden afgeschaft of worden streng gereguleerd.

Payroll

April 30th, 2012

De geschiedenis van payroll organisaties strekt ver buiten de grenzen van Nederland. Een uitvoerend orgaan is een soort bureau dat managers op zoek naar senior executive functies die vaak niet-publieke vertegenwoordigt. In het Verenigd Koninkrijk, zijn bijna alle posities tot 125.000 pond (199.000 dollar) per jaar aangeboden en 50% van de vacatures het betalen van 125.000 pond – 150.000 pond worden aangeboden. Maar 5% van de posities die meer betalen dan € 150.000 (met uitzondering van de publieke sector) worden aangeboden en zijn vaak in het domein van ongeveer 4.000 executive recruiters in het Verenigd Koninkrijk. Vaak worden dergelijke rollen niet-publieke naar belanghebbenden het vertrouwen te behouden en een interne onzekerheden te overwinnen. De uitvoerende agent zou identificeren van de verschillende headhunters of recruiters die zijn gezien de korte bij het zoeken naar een kandidaat. Een senior executive zouden in het algemeen betalen de agent een vergoeding in een vergelijkbare wijze als een acteur het betalen van een talent agent. Terwijl de Employment Agencies Act 1973 verboden payroll pladen in het Verenigd Koninkrijk, in november 2008, was er een Europese wijziging van (ca. 35), in hoofdstuk 9 (inspectie), deelsekte op van de wet. Een executive-search bureau is een soort payroll bureau dat gespecialiseerd is in werving van leidinggevend personeel voor bedrijven in diverse industrieën.

Update, ander woord voor updaid

April 4th, 2012

Hij grootte van updaids kan variëren van enkele kilobytes tot honderden megabytes – meestal meer belangrijke wijzigingen betekenen een groter formaat, maar dit hangt ook af van de vraag of de updaid bevat volledige bestanden of alleen de gewijzigde gedeelte (n) van bestanden. In het bijzonder kan vlekken behoorlijk groot worden wanneer de wijzigingen toe te voegen of te vervangen niet-programma gegevens, zoals graphics en geluiden bestanden. Dergelijke situaties doen zich regelmatig voordoen in het updaiden van computerspelletjes. Vergeleken met de installatie van software, pleisters meestal niet lang worden toegepast. In het geval van besturingssystemen en computer server software, updaids hebben de bijzonder belangrijke rol van de vaststelling van gaten in de beveiliging. Om updates te vergemakkelijken, besturingssystemen vaak automatische of semi-automatische update faciliteiten.

Volledig automatische updates er niet in geslaagd in het verkrijgen van wijdverbreide populariteit in zakelijke computing-omgevingen, mede door de eerder genoemde glitches, maar ook omdat de beheerders vrezen dat de software-bedrijven kunnen onbeperkt controle over hun computers te krijgen. Pakket management systemen kunnen verschillende graden van updaid automatisering. Het gebruik van volledig automatische updates is veel meer verspreid in de consumentenmarkt, grotendeels te wijten aan het feit dat Microsoft Windows-ondersteuning voor hen toegevoegd, en Service Pack 2 van Windows XP stelde hen in staat standaard ingeschakeld. Voorzichtige gebruikers, met name systeembeheerders, hebben de neiging uit te stellen toepassen van updaids totdat ze kunnen de stabiliteit van de oplossingen te controleren. Microsoft (W) SUS ondersteunen dit. In de gevallen van grote updaids of van belangrijke wijzigingen, distributeurs beperken vaak de beschikbaarheid van updaids aan gekwalificeerde ontwikkelaars als een beta test. Toepassen van updaids om de firmware stelt speciale uitdagingen: opnieuw inbedden van meestal kleine codesets op hardware-apparaten vaak gepaard gaat met het verstrekken van geheel nieuwe programma-code, in plaats van gewoon van de verschillen tov de vorige versie. Vaak is de updaid bestaat uit kale binaire gegevens en een speciaal programma dat de vorige versie vervangt door de nieuwe versie is voorzien. Een moederbord BIOS-update is een voorbeeld van een gemeenschappelijk firmware updaid. Elke onverwachte fout of onderbreking tijdens de update, zoals een stroomstoring, de precisie van het moederbord onbruikbaar. Het is mogelijk voor fabrikanten van moederborden om voorzorgsmaatregelen te treffen om ernstige schade te voorkomen. Een voorbeeld waarborg is om een backup de firmware gebruiken bij de primaire kopie wordt vastgesteld dat beschadigd (gewoonlijk door middel van een checksum, zoals een CRC).